Kiekvienas sau

Mes esam Dievas

Ir kūrėjas.

Atvėrę vartus į sielos

Paslapčių pasaulį

Įžengiame į asketiškos

Vienatvės

Ir vitališkos

Tylos žemę.

Tik tyloje

Mes galime išgirsti

Sielos balsą.

Tik tyloje

Širdis stipriau

Iš meilės ima plakti.

Tik tyloje

Mes dieviškoj

Jausmų palaimoj

Skęstam.

Tik tyloje

Likimo žingsnius

Išgirsti...

Tyla man panaši

Į Dievą...