Lyja lietus.

Lango veidu

Bėga ašaros.

Norėčiau

Jas nušluostyti,

Bet lauke

Lyja lietus,

O mano

Veidas

Ir siela

Be kaukės...

Skaudės...