Pilkame

Prieblandos laike

Pilkos mintys

Ieško prasmės.

Sutemus

Nerimo sėklas

Jos išbarstys

Mūsų sapnuose.

Ryte gyvenimas,

Skindamas vaisius

Nuo išaugusio

Nerimo medžio,

Lyg rojaus

Žaltys

Gundys 

Mus meile...