Du upės krantai.

Dvi gyvenimo

Tiesos...

Du žmonės,

Ieškantys

Vienatvės tilto,

Jungiančio

Upės krantus – 

Žmonių likimus.

Bet gyvenimo

Tiesą kiekvienas

Turime

Savo.