Kai veidrodžiams
Tamsa akis užmerkia,
Blausioje langų šviesoje
Baikštūs šešėliai
Lyg mimai
Pantomimos
Teatro scenoje
Vaidina gyvenimą.
Kai šviesa
Languose užges,
Šešėliai išnyks.
Tik baltas
Lubų kvadratas,
O gal baltas
Meilės angelas,
Plazdens virš mūsų
Meilės oazės.
Tamsoje aš jausiu
Tavo meilę.
Miegančių
Veidrodžių pasaulyje
Mes būsime
Laimingi...