Naktis.
Tamsa.
Už lango vėjas
Švilpauja
Noktiurną.
Lyg žmonės
Vieniši keliauja
Gatvėmis
Žibintai.
Taip liūdna
Be tavęs,
Tik laikrodis
Skaičiuoja
Laukimo laiką.
Ir skamba
Tamsoje
Vidurnakčio
Noktiurnas.