Lietui
Lyjant
Gimsta
Melancholiški
Eilėraščiai.
Prijaukinki,
Sušildyki juos
Ir aš būsiu
Laimingas,
Mylėdamas
Tave...