Degs Joninių laužai.
Basomis
Per rasas brisi.
Tik nežinosi
Kaip stipriai
Tave aš pamilau.
Gal liūdna
Bus vienai,
Gal vėju
Tu juoksies.
O mano
Širdyje gyvens
Laukimas,
Ilgesys...
Net žvaigždės
Nežinos
Kaip myliu
Aš tave...
O tolumoj liepsnos
Vasarvidžio
Nakties laužai...