Ant mano lūpų
Ilsisi tavo bučinys.
Ant mano rankų
Guli tavo švelnumas.
Mano širdis plaka
Tavo širdies ritmu.
Neskubėk išgerti
Meilės šaltinio.
Kai jo neliks -
Nebus bučinio
Lūpas vilgančio,
Nebus rankų
Rieškučiomis
Švelnumą semiančių.
Sutrikus
Širdies ritmui -
Skaudės sielas.