Klausausi tavo išpažinties.
Žodžiai skaudūs
Lyg rimbo kirtis.
Jaučiu tavo skausmą,
Visa savo esybe jaučiu.
Tavo atverta širdis -
Lyg Pandoros skrynia.
Juodos mintys
Lyg juodi angelai
Iš tavęs į mane skrenda.
Sugerdamas tavo skausmą,
Atveriu kelią
Meilei ir vilčiai.
Baltas angelas
Į tave skrenda.
Atverk jam kelią
Į savo širdį.
Gyvenki
Viltimi ir meile.
Išpažintis baigiasi.
Žodžiai iš mano širdies
Keliauja į dangų...