Anapus tylos - dievai.
Žvaigždynai - dievų namai.
Ir bandome mes
Į žvaigždėta dangų
Nakties žvelgdami
Lyg orakulai
Savo likimą išburti.
Ir ieškom atsakymo
Į amžina klausimą:
„Kur tas Dangus,
Kuriame sielos mūsų
Ras savo namus?“
Anapus tylos - dievai.
Žvaigždynai - dievų namai.
Lyg šumerų dantiraščio
Žodžiai išbarstyti
Beribėj erdvėj
Vilties švyturiais
 Mūsų sielom kelią
Į Dangų parodo.
Anapus tylos – dievai,
Žvaigždynai - dievų namai.