Delne,
Lyg Kretos labirinte,
Likimo linijų pynė.
Net chiromantas
Vargu suras
Ten linija lemties.
O aš savyje
Vis bandau įveikti
Netikrumo Minotaurą,
Kad širdyje pajusčiau
Gyvenimo palaimą.
O linijų delnuos
Daugėja...
Lemtis kas diena
Ten gyvenimo mano
Manuskriptą rašo.