Žmogaus gyvenimas
Tai laiko skaitoma
Būties knyga.
Raidės - tai mūsų dienos,
Naktys, rytai ir vakarai.
Kiekvienas žodis -
Tai savaitė.
Kiekvienas sakinys -
Tai mūsų mėnesiai.
Kiekvienas puslapis -
Tai mūsų metai.
Ir verčia laiko rankos
Tuos puslapius.
Ir skaito po raidę
Žodį, sakinį
Gyvenimų istorijas
Kol vieną dieną paskutinį
Puslapį užverčia,
Kuriame tik žodžiai
„Memento more“ 
Įrašyti...