Girdėjau maldą
Angelo sapne,
Girdėjau jo tariamus
Šventus žodžius.
Prisiminiau,
Kaip meldės motina
Prieš miegą vakarais.
Dabar rožančius jos
Lyg relikvija šventa
Kabo seno namo kertėje.
Sugrįžęs į tuščius
Tėvų namus,
Tyloj girdžiu
Iš praeities atklystančius
Motinos maldų žodžius,
Kuriuos šiąnakt
Man dovanojo
Angelas sapne.