Gyvenimas šešėliais
Jau išeina.
Nelieka pėdsakų
Praeinančiam laike.
Kiekvieną kartą
Laikas nuo mūsų
Sąskaitos nurašo
Ne dolerius, ne eurus,
O metus...
Gyvenimas šešėliais
Jau išeina.
Nėra jausmų audrų,
Nėra svajonių.
Tik banali tiesa.
Kiekvieną kartą
Vis mažiau
Kreditų lieka
Banko sąskaitoj,
Kurią vadiname
Gyvenimu...