Lietaus ašaromis
Mano laikas
Lango stiklu nubėgo.
Žvakė užgeso.
Tamsoje jaučiau,
Kaip laikas manimi,
Lyg tiltu iš dabarties
Į praeitį eina.
Tyloje girdėjau,
Kaip ant sienos
Kabantis senas rožančius
Kalba maldas.
Galvodamas
Apie gyvuosius,
Prisiminiau tuos, 
Kurie išėjo.