Tyloje gimę žodžiais,
Tyloje gimę mintys.
Tylos upe 
Į tavo
Tylos pasaulį plaukia.
Išeiki 
Prie tylos upės
Pasitikti 
Tyloje gyvenančių
Mano žodžių, 
Mano minčių.
Paimki mano tylą
Ir mano meilę,
Ir mes, tylos įkvėpę,
Būsime laimingi.