Kalba ir tyli.
Laikas
Skuba ir slenka.
Laikas
Gydo ir žeidžia.
Laikas
Suveda ir išskiria.
Laikas
Mūsų gyvenimo
Gijas
Savo rankose laiko.
Laikas    
Neturi nei pradžios,
Nei pabaigos.
Laikas
Ėjo, skubėjo,
Tylėjo, kalbėjo,
Kai mūsų nebuvo.
Laikas
Eis, skubės,
Tylės, kalbės
Ir mums
Išėjus...