Pavasaris
Jau ruošiasi skrydžiui.
O širdyje
Toks nerimas
Trapus...
Žinai, dažnai
Pavydžiu vėjui,
Nes tas padūkėlis
Kada tik nori
Į tavo užsuka
Namus.
Paliečia
Tavo plaukus,
Lūpas     
Ir nuskrieja
Pavasario laukais.
O aš žinios
Mažytės laukiu,
Kurią man vėjas
Iš tavęs atneš...