Meilė
Lyg arfa.
Palieti –
Suskamba
Šimtais
Stebuklingų garsų.
Suvirpina sielas
Švelniausiais
Garsais,
Praūžia jausmų
Audringom
Natom...
Nors žemėje
Keičiasi kartos,
Širdyse netyla
Stebuklingi
Meilės
Arfos garsai...