Ar ranką ištiesi?
Ar padėsi pakilti,
Kai suklupsiu?
Ar žiburį uždegsi,
Kai tamsoj pasiklysiu?
Ar sužvarbusį sušildysi,
Kai iš gyvenimo
Dugno pakilęs
Per šviesotamsos laiką
Į gyvenimą
Tavo ateisiu?
Ar paguosi,
Kai bus man sunku?
Ar mylėsi,
Kai išėjęs sugrįšiu...