Ne paminklai - žodžiai
Įamžins mūsų meilę.
Ne iškalti granite -
Popieriaus lape
Parašyti žodžiai -
„Aš myliu tave“,
Liks gyventi,
Kai išeisime mes.
Kitos lūpos,
Kitame laike
Juos skaitys
Ir skambės
Žodžiai tau skirti -
„Aš myliu tave“,
Kitoje epochoje
Ir lyg paukščiai
Į žvaigždėtą dangų
Skris amžinybės
Gravitaciniam laike.