Taip prozaiškai
Dega rankraščiai.
Ugnis mano žodžius -
Mano mintis
Neskubėdama skaito.
Sudegę eilėraščiai
Baltais dūmais
Lyg balti angelai
Į dangų kyla.
Vėjas, sudegusių
Rankraščių pelenus,
Virš laukų, miškų,
Ežerų ir upių išbarsto...
Baltas popieriaus lapas
Vėl laukia mano
Žodžių, mano minčių.
Taip gimsta
Naujas eilėraštis  -
Rekviem sudegusiems
Rankraščiams...