Kartais
Neprisimenu
Savo veido.
Veidrodžiai
Įžūliai meluoja.
Kartais atmintį
Beprotiškai skauda,
Kai praeitis
Iš seno veidrodžio
Į dabartį žvelgia.
Bandau surasti
Dešimt panašių
Bruožų...
Sekasi sunkiai.
Tik akys
Tos pačios -
Liūdnos...