Tuščiame perone
Vėjas mane,
Lyg vienišą
Šešėlį, gena.
Aš nežinau, 
Kur man šį vakarą
Surast ramybės uostą,
Aš nežinau,
Kur laukiamas esu.
Prisiminimų gūsis 
Toks netikras,
Lyg nesugrįžtantys,
Į tolį nuskubėję 
Traukiniai.
Dangaus skliaute
Venera su Jupiteriu
Šįvakar šoka
Amžinybės šokį,
O man taip šalta
Nuo tuštumos, 
Nuo vėjo gūsių, 
Nuo netikrumo 
Ir nuo minčių liūdnų.