Pilki šešėliai,
Pilki veidai,
Pilka būtis,
Pilka buitis,
Pilka diena,
Pilkas kelias,
Pilkas horizontas.
Gyvenu pilkoje
Kasdienybės celėje,
Pilkas laikrodis
Skaičiuoja pilką 
Mano laiką.
Pilkos mano mintys
Neieško kelio
Į šviesa...
Taip gimsta
Pilkas eilėraštis.