Išeidamas į kelią,
Pasiimsiu laukų ramybę,
Miško tylų ošimą.
Dar pasiimsiu
Lyjantį lietų
Ir viduržiemio
Baltą šerkšną...
Kur eisiu? 
Dar nežinau...
Mes visą gyvenimą
Einame nuo žmogaus
Prie žmogaus.
Vienus sutinkame,
Kitus palydime.
Ko ieškome?
Gal savęs...