Šiandiena
Aš kitoks 
Nei vakar buvau.
Rytoj būsiu
Kitoks nei šiandiena.
Ateisiu pas tave,
Išbarstęs save,
Tuščias
Lyg Antikos
Amfora.
Pripildyk mane
Meilės
Ir išgerki
Ligi dugno.