Gervių šauksmas
Į pavasario
Dangų pakyla.
Ir plevena
Gyvybės varsnoj.
O kaip maga
Tą šauksmą
Į širdį įdėti,
Kad liktų jis
Amžinai manyje.
Neieškosiu tylos
Ir ramybės,
Jos nelauktos ateis,
O kol dar girdžiu
Gervių šauksmą,
Aš džiaugiuosi
Gyvenimu, meile
Ir pavasario siautulinga
Džiaugiuosi diena.