Aš nežinau
Kas pirmas
Žemėj ištarė „myliu‘,
Kas meilės virpulį
Pajutęs širdyje,
Nuo jausmo 
Apsvaigęs nepatirto
Sukuždėjo - 
„Aš tave myliu“.
Aš nežinau,
Kada tai buvo -                                 
Prieš šimtą metų,
O gal du, 
Gal tūkstantį
Ar dar seniau, -
Aš nežinau.
Aš nežinau, 
Kokia kalba 
Tie žodžiai nuskambėjo, 
Kas pirmas –
Vyras ar moteris,
Ištarė tuos magiškus žodžius.
Tik virpančia širdim tariu:
„Aš tave myliu“.