Nėra
Nei beprasmio,
Nei prarasto
Laiko...
Yra
Prarasti
Gyvenimai.
Ne laikas
Speiguotą
Naktį
Beržais
Prie kelio
Pražyla...
Pražylame
Mes,
Gyvenimo
Kelius
Ne žeme –
Dangumi
Skubėję
Tiesti...