Nusileidus saulei,
Atslinkus tamsai,
Vakaras išėjo...
Kur? Į naktį?
O gal į amžinybę...
Sunku rasti
Tamsoje atsakymą,
Kai tik žvaigždės,
Lyg šventos
Lampados šviečia
Ir nėra šviesos
Tavo lange...
O gal širdies
Kertelėje
Šiąnakt švyturį
Įžiebsi,
Kad kelią tamsoje
Į tavo meilės
Uostą rasčiau...