Varpai
Meldžiasi dangui.
Medžiai
Meldžiasi dangui.
Žvaigždės
Meldžiasi dangui.
Žmonės
Meldžiasi dangui...
Aš klūpodamas
Prie meilės altoriaus,
Stovinčio
Po vaivorykštės
Arka, kalbu tau
Amžinosios
Meilės maldos
Žodžius.       
Myliu tave...