Visą naktį sapne
Bučiavau tave.
Paryčiais parašiau tau
Meilės laišką.
Į voką sudėjau
Sapnus, žodžius,
Mintis...
Kai nubusi,
Pašto karvelis
Ar vėjas
Atneš jį tau.
Skaitydama
Jausi mano bučinius,
Kuriais bučiavau
Tave sapne...