Akligatvis:
Kelias, vedantis
Į niekur,
Jausmai įkalinti
Vienatvės
Celėje,
Gyvenimas
Pilnas
Beprasmybės...