Pūga už lango.
Balti laukai ir miško
Juosta tolumoje.
Tušti namai -
Nėra čia gyvasties
Ir šilumos nėra.
Ir sieloj tuščia
Lyg baltuos
Viduržiemio laukuos.
Tik aš, nebodamas pūgos,
Tavęs ieškoti išeinu.
Atverki širdį, sielą,
Priimk mane
Ir mes abu
Tuščiuos namuos
Uždegsim židinį
Jausmų,
Ir šiluma mūsų
Meilės namuose
Padvelks...