Ne laikrodžiai,

O širdys

Skaičiuoja

Mūsų laiką.

Neturi laikas

Veido.

Neturi veido

Ir mirtis. 

Kai susitinka

Du beveidžiai –

Laikas ir mirtis – 

Gyvybės siūlas

Nutrūksta

Lyg styga.

Beveidis laikas,

Bet žingsniai laiko,

Mus artina

Prie amžinybės.

Ten mirtis beveidė

Nuo pat gimimo

Mūsų laukia.