Palikę šventyklas
Ir sielas žmonių pagoniški
Protėvių mūsų dievai
Iškeliavo amžinybės keliu.
Tik vėjas klajoja
Tarp sienų šventyklų tuščių.
Užgeso šventoji ugnis
Ir maldos nutilo seniai.
Ir sielose tuščia...
Tik kartais ateiname
Mes pasimelsti
Prie savo altorių,
Prie šventų aukurų.
Ir meldžiamės saulei,
Ir ąžuolui kalbam maldas.
Ir jaučiam kaip sielose
Meilė atgyja,
Kaip žemėn sugrįžta
Pagoniški protėvių
Mūsų Dievai.